XVIII MIĘDZYNARODOWA SESJA NAUKOWA

„Choroby gruczołu mlekowego bydła – nowe wyzwania”

poświęcona pamięci prof. dr hab. Edwarda Malinowskiego

Konferencja odbywa się w ramach obchodów 70-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu

Wykłady prowadzić będą m.in.: P.L. Ruegg, Univ.of Wisconsin-Madison USA, P. Moroni, Cornell Univ. N.York, USA, T.C. Hemling, DeLaval Kansas City USA, M. Skřivánek, UVPS Brno, Czechy.

W dniu 18.06.2015 warsztaty w najlepszych fermach bydła mlecznego Dolnego Śląska poprowadzi prof. P.L. Rugge, USA.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o nadesłanie karty zgłoszeniowej do 20.05.2015 r.

Zgłoszenia można dokonać w zakładce REJESTRACJA, pocztą eletroniczną na adres e-mail: rejestracja@konferencjapolanica.pl bądź biuro@konferencjapolanica.pl lub drogą pocztową na adres:
Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich
UP we Wrocławiu
pl. Grunwaldzki 49
50-366 Wrocław
tel. +48 71 32 05 309/318 /306

Przedowdniczący Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. Jan Twardoń


WARSZTATY
czwartek, 18.06.2015

9.00–11.30 I Warsztaty na fermie bydła mlecznego
Zarządzanie zdrowie gruczołu mlekowego krów na fermie – OHZ Przerzeczyn Zdrój (ferma Gilów)
Prof. Pamela Ruegg
12.30–13.30 Obiad
13.30–16.00 II Warsztaty na fermie bydła mlecznego
Zarządzanie zdrowie gruczołu mlekowego krów na fermie – OHZ Kamieniec Ząbkowicki
Prof. Pamela Ruegg

KONFERENCJA
piątek, 19.06.2015

8.45–9.00 Uroczyste otwarcie Konferencji
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – prof. dr hab. Jan Twardoń
Kierownik Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich UP we Wrocławiu – prof. dr hab. Wojciech Niżański
Prezes Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej – dr Wojciech Hildebrand
Sesja I
Przewodniczący obrad: prof. Wojciech Niżański, prof. Jan Twardoń
9.00–9.10 Prof. dr hab. Edward Malinowski – życie i twórczość
Jan Twardoń, Hanna Markiewicz
9.10–10.00 Etiologia i patogeneza mastitis – współczesne poglądy
Prof. Pamela Ruegg, DVM, MPVP, PhD, College of Veterinary and Life Sciences, Department of Dairy Sciences,
University of Wisconsin-Madison, USA
10.00–11.00 Nowe technologie w poudojowej dezynfekcji strzyków
Dr Tom Hemling, Dyrektor Globalnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Higieny DeLaval w Kansas City, USA
11.00–11.30 Przerwa
Sesja II
Przewodniczący obrad: prof. Przemysław Sobiech, lek. wet. Jacek Mrowiec
11.30–12.30 Diagnostyka, terapia, profilaktyka mastitis. Oporność drobnoustrojów
Prof. Pamela Ruegg, DVM, MPVP, PhD, College of Veterinary and Life Sciences, Department of Dairy Sciences,
University of Wisconsin-Madison, USA
12.30–13.30 Epidemiologia i kontrola mastitis powodowanego przez Staphylococcus aureus
Prof. Paolo Moroni, College of Veterinary Medicine of Milano, Włochy, Cornell University, USA
13.30–14.30 Obiad
Sesja III
Przewodniczący obrad: prof. Leszek Krakowski, dr Wiesław Bielas
14.30–15.30 Możliwości obniżania ilości komórek somatycznych
Prof. Pamela Ruegg, DVM, MPVP, PhD, College of Veterinary and Life Sciences, Department of Dairy Sciences,
University of Wisconsin-Madison, USA
15.30–16.30 Mastitis środowiskowe
Prof. Paolo Moroni, College of Veterinary Medicine of Milano, Włochy, Cornell University, USA
16.30–17.00 Przerwa
Sesja IV
Przewodniczący obrad: prof. Krzysztof Lutnicki, dr hab. Jarosław Król
17.00–18.00 Dobrostan zwierząt a zdrowie wymienia
Prof. Pamela Ruegg, DVM, MPVP, PhD, College of Veterinary and Life Sciences, Department of Dairy Sciences,
University of Wisconsin-Madison, USA
18.00–18.30 Prezentacja firm
"Zarządzanie stresem w nowoczesnej oborze"
mgr inż. Mariusz Waśkowicz, Farm Management Support, Lely East Sp. z o.o.
19.30 Uroczysta kolacja

KONFERENCJA
sobota, 20.06.2015

Sesja V
Przewodniczący obrad: dr hab. Jarosław Król, dr Małgorzata Ochota, lek. wet. Marta Gotowiecka
9.00–9.30 Obecność mykotoksyn w mleku
Prof. dr hab. Maciej Gajęcki, Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz, Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
9.30–10.30 Wrodzona odporność i rola neutrofili w przebiegu mastitis u krów
Prof. dr hab. Hans-Joachim Schuberth, Fundacja Wyższej Szkoły Weterynaryjnej w Hanowerze, Niemcy
10.30–11.00 Mastitis u jałówek
Dr Sebastian Smulski, Vetlab, Bydgoszcz
11.00–11.30 Przerwa
Sesja VI
Przewodniczący obrad: prof. Wojciech Niżański, prof. Jan Twardoń
11.30–12.00 Występowanie nietypowych drobnoustrojów w zapaleniach gruczołu mlekowego u krów
Dr hab. Jarosław Król, Zakład Mikrobiologii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
12.00–12.30 Diagnozowanie mastitis u krów w oparciu o wyniki oceny wartości użytkowej
Dr hab. Krzysztof Słoniewski, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
12.30–12.45 Bovela – nowe narzędzie w kontroli BVD
Paweł Rzeczkowski, Dr Wiesław Niewitecki, Boehringer Ingelheim
12.45–13.15 Ochrona gruczołu mlekowego krów w zasuszeniu
Prof.dr hab. Jan Twardoń, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
13.15 Zakończenie Konferencji